TPH:n pelastuskoiratoiminta

Pelastuskoiratoiminta on etsinnöissä vapaaehtoisen pelastuspalvelun (VAPEPA:n) alaista vapaaehtoistyötä, jossa koiralle opetettuja taitoja voidaan hyödyntää todellisissa hätätilanteissa kadonneen ihmisen etsinnöissä. TPH tarjoaa pelastuskoirakoulutusta, jonka tavoitteena on etsintätyö TPH:n hälytysryhmässä viranomaisten apuna.

PELASTUSKOIRA JA OHJAAJA

Pelastuskoiran tulee ensisijaisesti olla avoin ja luottavainen ihmisiä kohtaan. Sillä tulee olla halu työskennellä ohjaajan kanssa. Hälytystasolla sekä ohjaajan, että koiran on hyvä olla myös fyysisesti kunnossa, sillä maastot ovat usein haastavia. Koiran tulee tottua erilaisiin ääniin ja häiriöihin, eikä se saa olla paukkuarka, Pelastuskoira voi olla minkä rotuinen tahansa ja myös "x-rotuinen" koira voi olla toiminnassa mukana.

Pelastuskoiratoiminta on hieno harrastus, jonka antaa paljon niin ohjaajalle kuin koirallekin. Harrastuksessa voi oppia koko ajan uutta ja kehittää itseään ja koiraa. Uusilta harrastajilta odotamme kiinnostusta pelastuskoiratoimintaa kohtaan sekä halua ja sitoutumista kouluttaa itseään ja koiraa etsintöihin vaadittavalle tasolle. Kaikki koulutuksemme tähtää tositilanteita varten, joten koulutuksen tulee olla tavoitteellista.

KOULUTTAMINEN JA KOKEET

Pelastuskoiran kouluttaminen on haasteellinen ja aikaa vaativa harrastus, jossa tavoitteena on saada toimiva pelastuskoira todellisiin etsintätehtäviin. Harjoittelu on pitkäjänteistä ja säännöllistä. Suomessa etsinnät ovat lähes aina maastoetsintöjä, joten koulutamme koiriamme pääasiassa pelastushakuun ja pelastusjälkeen. Raunioilla ja rakennuksissa ryhmämme harjoittelee satunnaisemmin. Maastotreenejä on muutaman kerran viikossa ja ohjattu tottelevaisuuskoulutus on torstaisin kentällä. Toimivan pelastuskoiran tulee olla hallinnassa, myös maaston puolella.

Vaadittaviin pelastuskoirakokeeseen (PEKO-T) osallistuminen edellyttää hyväksytysti suoritettua käyttäytymiskoetta (BH). Pelastuskoirakoe sisältää myös tottelevaisuusosuuden, joten liikkeitä tulee harjoitella ja ylläpitää säännöllisesti. Pelastuskoirakoe tulee olla suoritettuna ( PEKO-T)  Kokeen suorittamisen jälkeen hälytysryhmään pääsyn edellytyksenä on ryhmänjohtajan hyväksyntä sekä etsintätilannetta vastaava VIRTA eli viranomaistarkastus. Tämä on näyttö siitä, että koirakko on valmis hälytystehtäviin.

HÄLYTYSRYHMÄ

Hälytysryhmään kuuluu ryhmänjohtajien lisäksi vaadittavat kokeet ja tarkastukset suorittaneet koirat ohjaajineen sekä koulutetut apuohjaajat. Etsinnässä koiranohjaaja ohjaa koiran toimintaa ja apuohjaaja huolehtii mm. kartan lukemisesta ja viestinnästä. Apuohjaajana voi toimia esimerkiksi sellainen henkilö, jonka oma koira ei ole vielä saavuttanut vaadittavaa koulutustasoa. Todellinen etsintähälytys saattaa tulla mihin vuorokauden aikaan tahansa, joten osallistuminen vaatii tietynlaista joustamista ja sitoutumista.
Jos olet kiinnostunut pelastuskoiratoiminnastamme ota yhteyttä pelastuskoiravastaavaamme.

TPH:n pelastuskoiravastaava
Lisa Hyrkäs
email: lispet82@gmail.com

 

LINKKEJÄ

Lisätietoa pelastuskoiratoiminnasta ja vaadittavista kokeista palveluskoiraliiton sivuilta: http://www.palveluskoiraliitto.fi/pelastuskoiratoiminta.html